درخصوص تحولات بنیادی بازار به این نکته باید توجه داشت که طی مدت یک ماه اخیر، قیمت نفت، فلزات رنگین و بطور کلی کامودیتی‌ها رشد خوبی را در بازارهای جهانی ثبت کرده‌اند و این در شرایطی است که کماکان صاحب‌نظران و تحلیل‌گران اعتقاد به تداوم روند صعودی قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ تورم در اقتصاد آمریکا دارند. پیروزی مجلس سنای آمریکا توسط دموکرات‌ها و کنترل دو مجلس و ریاست جمهوری توسط این حزب، به معنی پمپاژ پول زیاد به بزرگترین اقتصاد آمریکا خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد کامودیتی‌ها ...