سرمایه گذارانی که سبد دارایی های شان به وضعیت شاخص دلار وابسته است باید برای یک سال دشوار آماده باشند. تغییرات شاخص دلار بر تمامی بازارها اثرات بزرگ دارد و به همین دلیل همه فعالان بازارهای مختلف باید بدانند به چه ...