بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتشر شده، سودآوری شرکت طی سال جاری روندی صعودی و مثبت داشته است چنانکه سود خالص هر سهم طی سه ماهه دوم با رشد ١۴٢ درصدی نسبت به سه ماهه نخست، ٧٩٩ ریال گزارش شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده.....