بورس ٢۴ : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته ریز موج صعودی خود را با توجه به آن که نتوانست بالای مقاومت ٨٩٠٠ ریال تثبیت کند، پایان یافت و باری دیگر وارد فاز اصلاحی کوتاه مدتی خود شده است. سهم در حال حرکت به سمت محدوده روندی خود یعنی محدوده ٧٣۵٠ ریال بوده...
پیش بینی تقاضای دوباره برای «سرچشمه»

بورس۲۴ : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته ریز موج صعودی خود را با توجه به آن که نتوانست بالای مقاومت 8900 ریال تثبیت کند، پایان یافت و باری دیگر وارد فاز اصلاحی کوتاه مدتی خود شده است.

سهم در حال حرکت به سمت محدوده روندی خود یعنی محدوده 7350 ریال بوده و در طی هفته پیش رو انتظار می رود که در این محدوده باری دیگر با افزایش تقاضا مواجه شود.