بورس ٢۴ : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته ریز موج صعودی خود را با توجه به آن که نتوانست بالای مقاومت ٨٩٠٠ ریال تثبیت کند، پایان یافت و باری دیگر وارد فاز اصلاحی کوتاه مدتی خود شده است. سهم در حال حرکت به سمت محدوده روندی خود یعنی محدوده ٧٣۵٠ ریال بوده...

بورس۲۴ : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته ریز موج صعودی خود را با توجه به آن که نتوانست بالای مقاومت 8900 ریال تثبیت کند، پایان یافت و باری دیگر وارد فاز اصلاحی کوتاه مدتی خود شده است.

سهم در حال حرکت به سمت محدوده روندی خود یعنی محدوده 7350 ریال بوده و در طی هفته پیش رو انتظار می رود که در این محدوده باری دیگر با افزایش تقاضا مواجه شود.