طی معاملات روز چهارشنبه نیز با توجه به هیجانات ایجاد شده در بازار، اکثر نمادها به ویژه نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، گروه فلزات اساسی، گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نمادهای گروه محصولات شیمیایی، کار خود را با افزایش فشار فروش و درنتیجه ......