بورس ٢۴ : در حال حاضر یکی از علل ریزش قیمت سهام، انتظار کاهش قیمت ارز در روزهای آتی است. همانطور که در تحلیل های روزهای یکشنبه از ماه های گذشته به کاهش قیمت ارز اعتقاد داشتیم ، اکنون بر این باور هستیم که کاهش قیمت ارز در روزهای آتی تاثیر منفی بسزایی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و به نوعی کاهش احتمالی قیمت ارز در بازار سهام پیشخور شده است و بر اساس مولفه های کلان اقتصاد کشور و حتی با در نظر داشتن خوشبینی در خصوص گشایش سیاست خارجی در موضوع برجام، کف قیمت دلار محدوده ٢٠ تا ٢٢ هزار تومان خواهد بود. البته نوسانات لحظه ای شاید قیمت های پائین تری را ثبت کند ، اما با توجه به این که رشد نقدینگی همچنان بالا است،..