ریزش دلار به کانال ٢٣ هزار تومان بورس ٢۴ - افت نزدیک یک هزار تومانی نرخ دلار در روزی که خزانه‌ داری آمریکا افراد و موسسات بیشتری را به لیست تحریم‌ شدگان ایرانی اضافه کرد، نشان داد که حساسیت بازار ارز داخلی به آخرین‌ تلاش‌ های دولت ترامپ به حداقل رسیده و در مقابل تسهیل یک اتفاق در...