بدون شک تغییرات شاخص دلار بر بازارهای مختلف اثرات بزرگ دارد و توجه به عواملی که بر ارزش این ارز اثر دارند ضروری است. سرمایه گذارانی که در بازار مواد خام یا بازارهای مالی حضور دارند همواره به دنبال سرنخ هایی درباره جهت حرکت ..