بورس ٢۴ - تابستان امسال میزان ساخت مسکن و خانه سازی در کشور ٣٩ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، در دومین فصل از سال جاری...