طی معاملات امروز نیز با وجود مخابره سیگنال‌های مثبت در خصوص سودآوری شرکت‌ها و همچنین حمایت دولت از بازار، همچنان شاهد افزایش هیجانات به ویژه در میان سرمایه‌گذاران و معامله گران حقیقی بودیم چنانکه ........