در گروه رایانه و ارتباطات، معاملات متعادل و با رگه‌های مثبت دنبال می‌شود. البته در این گروه های‌وب تقاضای جالبی دارد. سهمی که برنامه افزایش سرمایه دو مرحله‌ای را در دستور کار دارد. های‌وب چنانچه از مقاومت کوتاه‌مدتی ٢.٩٠٠ تومانی گذر نماید، تا سقف ٣.۴٠٠ تومانی رشد خواهد کرد. در نماد آپ اما فشار عرضه‌ها بالاست. آپ رشد خوبی در کوتاه‌مدت تجربه کرده و پس از پولبک به ...