شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر در سال١٣۶٢ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر مشغول به فعالیت است. موضوع فعالیت اصلی شرکت.....