در گروه سیمانی پس از رشد ٣٢ درصدی از میانه‌های آبان ماه تا میانه‌های آذر و اصلاح ١٠ درصدی در شاخص صنعت مذکور (تا میانه‌های دی ماه)، روند معاملات مجددا بهبود یافته است. با توجه به رشد اخیر نرخ سیمان و همچنین افزایش تناژ فروش، انتظار می‌رود گزارش‌های ٩ ماهه خوبی را در شرکت‌های این گروه داشته باشیم. از طرف دیگر اصلاح قیمت در اکثر نمادها از ...