شرکت آ س پ بعد از رسیدن به محدوده حمایت روندی و فیبوناچی خود رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی بسیار مهمی می باشد. اندیکاتورهای کوتاه مدتی صعودی بوده و در صورتی که موفق به شکست مقاومت ١۵۵٠٠ ریال شود...