در هفته های اخیر رشد قیمت ها در بازار طلا با موانعی مواجه شده و یکی از این موانع، افزایش شدید قیمت بیت کوین است که توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر با آنکه نرخ های بهره در اقتصادهای بزرگ پایین است اما به نظر می رسد انتظارات تورمی ..