در گروه خودرویی روند معاملات بهتر از سایر صنایع دنبال می‌شود و این در شرایطی است که به غیر از نمادهای لیدر و آنهایی که برنامه افزایش سرمایه دارند، فشار عرضه بالا است. بعید به نظر می‌رسد در گزارش ٩ ماهه خودروسازان تحولات بااهمیتی را داشته باشیم اما به هر جهت بحث فروش خوب شرکت‌ها در فصل پائیز، تحولات سیاسی و اصلاح جدی اخیر موجب شده تا بازار نگاه ویژه‌ای به این صنعت به عنوان لیدر داشته باشد. شاخص این گروه به روی حمایت مهم ...