نوشتاری از علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب آهن ٨٠ درصد نیاز مردم شامل نان ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، تخم مرغ ، روغن نباتی ، شیر و ماست را ول کرده اید و به فولاد چسبیده اید؟ مگر نقش مس ، آلومینیم ، سیمان ، چوب ، کاشی و سرامیک ، محصولات پایه نفتی و پتروشیمی در زندگی مردم کمتر از فولاد است و یا کمتر گران شده اند !! چه در حوزه مسکن ، حمل و نقل حتی لوازم منزل ؟ چگونه است که سوزن دولت فقط روی این یک قلم گیر کرده است ؟
مردم آرزو دارند میلگرد در خانه داشته باشند!؟

علی احمدیان

۱- حتما قاعده ۲۰-۸۰ معروف به اصل پارتو را می دانید.با این پیش فرض ۸۰ درصد نیازهای مصرفی و ضروری زندگی از محل ۲۰ درصد اقلام موجود تامین می شود . یا وقتی دولت به هر دلیل قادر به حل همه مشکلات و نیازهای مردم نیست باید توجه خود را به ۲۰ درصد از نیازهای زندگی که ۸۰ درصد دغدغه مردم است معطوف نموده و بقیه را به خودشان واگذارد.

۲- در شرایط حاضر و با یک نظرسنجی ساده پیرامون خودمان به سادگی درمی یابیم که ۸۰ درصد مسائل و نیازهای ۸۰ درصد خانوار ایرانی حول قوت روزانه و بهداشت و درمان متمرکز است و در هر دو مورد ۸۰ درصد نیازها با اقلام محدودی (۲۰ درصد اقلام) رفع می شود.

۳- به عنوان مثال در حوزه تغذیه ۸۰ درصد نیاز ۸۰ درصد مردم به تامین مناسب نان ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، تخم مرغ ، روغن نباتی ، شیر و ماست مربوط است . در حوزه بهداشت ودرمان هم همینطور است.

۴- طی دهه های اخیر در هر زمینه ای که حکومت قصد نظارت ، کنترل و مقابله با یک پدیده نا هنجار اقتصادی یا اجتماعی داشته در برابر هزینه و توانی که مصرف کرده ناموفق بوده است مثلا در کنترل قیمت ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر و ... زیرا اولا قاعده ۸۰-۲۰ را نادیده گرفته و ثانیا سراغ معلول ها رفته است . چرا با این همه تجربه باز هم به مردم آدرس غلط می دهیم.

۵- طی ماه ها و هفته های اخیر موضوع قیمت فولاد با پوشش دفاع از حقوق مردم و مصرف کنندگان به چالش بزرگی در حوزه قانون گذاری ، سیاست گذاری و تولید تبدیل شده و گویا این موضوع ۸۰ درصد مشکل مردم است!

۶- مگر نقش مس ، آلومینیم ، سیمان ، چوب ، کاشی و سرامیک ، محصولات پایه نفتی و پتروشیمی در زندگی مردم کمتر از فولاد است و یا کمتر گران شده اند !! چه در حوزه مسکن ، حمل و نقل حتی لوازم منزل ؟ چگونه است که سوزن دولت فقط روی این یک قلم گیر کرده است ؟

۷- والله مردم دایه دلسوزتر از مادر نمی خواهند . دولتمردان و قوای دیگر با هرآنچه در کف دارند به اولویت زندگی مردم بپردازند . قیمت ۲۰ درصد اقلام ضروری که دغدغه قاطبه مردم (۸۰ درصد) است و متاسفانه در سکوت و به صورت جهشی و روزانه افزایش می یابد را کنترل کنید و بقیه را به تولید کننده و مصرف کننده و قواعد بازار واگذارید و از اهرم های بازرگانی شبیه عوارض و تعرفه استفاده کنید. مگر کالایی که دوبرابر نیاز کشور تولید دارد و قابل قاچاق کردن هم نیست احتیاج به این همه قیل و قال دارد ؟ رهایش کنید مطمئن باشید وضع مردم به مراتب بهتر خواهد بود . مردم دایه دلسوزتر از مادر نمیخواهند.در دعوایی که سر لحاف ملا دارید از مردم مایه نگذارید و اگر هم می خواهید افکار مردم را از مشکلات اصلی دور کنید ، این جماعت کلاه سرش نمی رود.

رئیس هیات مدیره ذوب آهن