اگر قرار باشد چیزی را به بازار ارائه کنیم، ابتدا باید تصمیمات با ثبات باشد تا سرمایه گذار بتواند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد، اوایل امسال خیلی از معاملات ابطال شد، به طوری که در برخی از روزها با حذف معاملات مواجه بودیم. مشکل بازار فولاد این است که وزارت صمت در حوزه اختیارات قانونی خود اقدامات لازم را انجام نمی دهد و به دنبال اختیارات فراقانونی است...