سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در شهرهای کشور از رخداد آذر ماه بازار مسکن اظهار رضایت کردند. مطابق آماری که بانک مرکزی اعلام کرد : در آذر ماه امسال قیمت میانگین واحدهای مسکونی در شهر تهران یک درصد (دقیق تر، بیش از یک درصد) کاهش پیدا کرد و به کانال مترمربعی ٢۶ میلیون تومان برگشت. برخی انتظار داشتند روند صعود قیمت مسکن ولو با شیب کند (رشد کمتر از رشد ماه های قبل) ادامه پیدا کند و معاملات زمستانی بازار مسکن با قیمت میانگین بالای ٢٨ میلیون تومان در مترمربع آغاز شود. اما این اتفاق نیفتاد و شرایط برای رشد قیمت مسکن از بین رفت.

بورس۲۴ : سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در شهرهای کشور از رخداد آذر ماه بازار مسکن اظهار رضایت کردند.

مطابق آماری که بانک مرکزی اعلام کرد : در آذر ماه امسال قیمت میانگین واحدهای مسکونی در شهر تهران یک درصد (دقیق تر، بیش از یک درصد) کاهش پیدا کرد و به کانال مترمربعی 26 میلیون تومان برگشت. برخی انتظار داشتند روند صعود قیمت مسکن ولو با شیب کند (رشد کمتر از رشد ماه های قبل) ادامه پیدا کند و معاملات زمستانی بازار مسکن با قیمت میانگین بالای 28 میلیون تومان در مترمربع آغاز شود. اما این اتفاق نیفتاد و شرایط برای رشد قیمت مسکن از بین رفت.

آثار کاهش قیمت مسکن را می توان در جلب نسبی نظر سازندگان مسکن ملاحظه کرد.جزئیات گزارشی که اتاق تعاون ایران درباره فعالیت های ساختمانی تولیدکنندگان مسکن منتشر کرده است حکایت از آن دارد که در ابتدای زمستان، این گروه فعال در بازار مسکن از اوضاع به صورت نسبی اظهار رضایت کرده است. مهمترین شاخصی که این رضایت در آن نهفته است، شاخص میزان فعالیت های انجام شده و همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان است.

ابتدای دی ماه امسال، شاخص میزان فعالیت های انجام شده از عدد 50 در ابتدای آذر به عدد 61 افزایش پیدا کرد. این افزایش که در واقع به سطح مطلوب (عدد 100) حرکت کرده است نشان می دهد جنب و جوش سازنده ها در بازار ساختمان سازی زیاد شده است.

سازنده ها در ماه های قبل وارد لاک رکودی خود شده بودند. نمی ساختند چون نمی توانستند بفروشند. هنگام رشد شدید قیمت مسکن، توان فروش از سازنده ها سلب می شود. اما در ماه جاری مطابق اعلام سازندگان و انبوه سازان، شرایط تا حدودی مناسب شده است.

همچنین شاخص مربوط به میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در ابتدای دی ماه از عدد 37 در ابتدای آذر به عدد 51 افزایش پیدا کرد. این رشد شاخص مذکور نیز بیانگر گرم شدن نسبی بازار کار سازندگان مسکن است. شاخص میزان سفارشات جدید در بازار ساخت مسکن به معنای تغییرات در حجم مراجعه صاحبان ساختمان های کلنگی به خانه سازها است. وقتی این شاخص افزایش پیدا می کند یعنی تقاضا برای ساخت مسکن از سمت مالکان زمین رو به افزایش گذاشته است. این وضعیت دو معنا دارد؛ معنای اول آن افزایش نسبی عرضه زمین برای ساخت و ساز است که باعث خواهد شد روند رشد تند قیمت زمین در شهرها متوقف شود و دومی هم چراغ سبز نشان دادن مالکان کلنگی به تولیدکنندگان مسکن برای حضور در بازار ساخت و ساز است.

در تابستان امسال رشد قیمت زمین در کشور خیلی تندتر از رشد قیمت مسکن بود.

در بازار معاملات مسکن و زمین کشوری تابستان امسال میانگین قیمت زمین 28 درصد نسبت به فصل بهار افزایش پیدا کرد در حالی که میانگین قیمت مسکن در این فاصله رشد 25 درصدی داشت.

در فصل بهار 99 هم رشد قیمت زمین بیشتر از رشد قیمت مسکن گزارش شده است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال میانگین قیمت زمین در کشور 22 درصد و میانگین قیمت مسکن نیز 18 درصد افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به اینکه تقاضای تخریب و مشارکت در ساخت از طرف مالکان زمین افزایش پیدا کرده است، می شود پیش بینی کرد رشد قیمت زمین یا متوقف شود یا اینکه حداقل میزان آن کمتر شود.

در ابتدای زمستان یک اتفاق مثبت دیگر در مسیر رونق بازار ساخت و ساز رخ داده است. میزان استخدام و بکارگیری نیروی کار در پروژه های ساختمانی افزایش یافته است. شاخص این متغیر از عدد 53 به نزدیک 55 افزایش یافته است. افزایش نیروی کار بیانگر فعال شدن پروژه های ساختمانی است.

اگر تیراژ ساخت و ساز مسکن در شهرها افزایش پیدا کند میزان کاهش قیمت مسکن در سال 1400 قابل توجه خواهد بود.

سال 97 قیمت مسکن در تهران بیش از 60 درصد و سال 98 بیش از 70 درصد افزایش پیدا کرد.

در نیمه اول امسال هم رشد نزدیک به 100 درصدی داشت.میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 4 میلیون تومان در سال 96 به 26 میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

در کشور هم میانگین قیمت مسکن از مترمربعی یک میلیون و 600 هزار تومان به بالای 7 میلیون تومان رسیده است. در کشور میزان رشد قیمت کمتر از میزان رشد قیمت در تهران است.

در تهران قیمت خانه ها 6 برابر شده اما در کشور 4 برابر.شاید معنی این دو نرخ آن باشد که قیمت واحدهای مسکونی در کشور باید مقدار دیگری رشد کند. اما ممکن هم است این اتفاق نیفتد.