دیگر جایی برای نوسانات نیست تیر آخر ترامپ هم راهی دیوار شد بورس ٢۴ - بازار ارز و سکه در کشور در این هفته در حالی با برخی ریسک‌ ها و عوامل تحریک کننده برای انفجار قیمت روبرو بود که حتی نوسان ۶٠ دلاری نرخ جهانی طلا نیز تاثیر چندانی بر قیمت‌ سکه نداشت و بازار ارز نیز تاکنون حتی از اخبار نرخ ارز بودجه ١۴٠٠ متاثر نشده و در مقابل با نهایی شدن انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، می‌ توان به کاهش انتظارات تورمی در بازار خوش‌ بین ماند...