رشد قابل ملاحظه قیمت فلزات پایه و بسیاری دیگر از مواد خام طی هفته های اخیر، هم سبب خشنودی سرمایه گذاران بوده و هم نگرانی هایی درباره اصلاح بازارها پدید آورده است. این پرسش مطرح است که دلیل این رشد دقیقا چیست و آیا می توان ..