در گروه پالایشی بالاخره تقاضا بهبود یافت هر چند که صفوف خرید به شکل آبشاری عرضه شد ! درخصوص سطوح حمایتی نمادهای سرشناس این گروه به کرات صحبت شده است. اکثر نمادها فاصله چندانی با سطوح حمایتی ندارند اما ممکن است برای مدت کوتاهی معاملات به شکل نوسانی در راستای کف‌سازی دنبال شود. در این گروه کماکان تاکید به روی دو نماد شبندر و شبریز است. گویا در هر ٢ شرکت برنامه ...