طی بازار امروز نیز با توجه به اقبال دوباره سرمایه‌گذاران به نمادهای بزرگ و پرطرفدار همراه با روند صعودی شاخص، در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار تقاضا و کاهش عرضه‌ها بودیم چنانکه .......