بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد بانک از محل سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری طی آذر ماه نسبت به ماه گذشته افزایشی ٢.٨ درصدی داشته است ولی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری افزایش ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد که بیانگر .......