این سهم به دلیل وضعیت بنیادی بسیار عالی خود و گزارشات فروش ماهانه مناسب ، صورت های مالی ٩ ماهه با سود سازی بالایی در پیش دارد.همچنین سایر تحولات بنیادی در کنار وضعیت تکنیکالی مثبت سبب سیگگنال خرید سهم شده است...