طی بازار امروز و در مرحله پیش گشایش با توجه به هیجانات ایجاد شده در روز معاملاتی قبل، در اکثر نمادها به ویژه نمادهای بزرگی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، گروه فلزات اساسی و گروه استخراج کانه‌های فلزی، افزایش فشار عرضه‌ها باعث آغاز معاملات در بازه‌های منفی شد چنانکه .......