در حال حاضر شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (ایکیدو) به‌عنوان تنها هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی قطعه‌سازی صنعت خودرو، با سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ و ......