طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته، با افزایش هیجانات در بازار در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار فروش و درنتیجه تشکیل صف‌های فروش در بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار بودیم چنانکه ......