اکنون احتمالا بیشترین اصلاح سهم تا حوالی ١١٠٠ تومان خواهد بود. باید در نظر داشت که این سطح می تواند حد ضرر معتبری برای سهم باشد. پیش بینی می شود در یک روند میان مدت در صورت کشش بازار، سهم پتانسیل افزایش قیمت ...