مرور پیشنهادهای بنیادی هفته قبل : «شپارس» ٢٠۵٠ تومانی پس از لمس قیمت حدود ٢٣٠٠ تومانی در میانه هفته به دلیل نوسان های منفی دو روز اخیر بازار ، فقط ۵ درصد بازدهی را ثبت کرد ، لکن پیش بینی می شود در هفته پیش رو با توجه به جمع آوری پرقدرت تمام عرضه ها مجددا به مدار صعودی بازگردد.این نماد در روز چهارشنبه فقط حدود ۵ میلیون برگه معامله شد! «ثاخت» با توقف نماد در میانه هفته فرصت کسب سود را نداد و باید منتظر بازگشایی نماد آن ماند. «ستران» بازدهی هفتگی خوبی نداشت و در قیمت های معرفی شده در حال نوسان است ، ولی با توجه به جمع آوری همه عرضه ها در این نماد روزهای مثبت و متعادلی برای آن پیش بینی می شود. «تپمپی» که در قیمت های ٣۴٠٠ تومان معرفی شده بود ، پس از نوسان مثبت تا قیمت های ٣٨٠٠ تومان ، اکنون به محدوده خرید بازگشته است. «دسانکو» حدود ١٠ درصدی بازدهی هفتگی داشت و حجم های سنگینی از عرضه و معامله را تجربه کرد.