طی دوره یک ماهه آذر فروش داخلی شمش فولادی در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته، کاهش ٣٠ درصدی داشته است که با وجود رشد ٣۴ درصدی نرخ فروش آن، باعث کاهش ٧ درصدی درآمد شرکت از این محل و نسبت به میانگین ماهانه شده است. از طرفی اما فروش صادراتی بیش از .......