مرور سرنوشت پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : سرمایه گذاری غدیر در همان محدوده قیمتی معرفی شده ، در حال نوسان است. پالایش نفت لاوان ١٠ هزار تومانی دیگر سهم کم ریسک سبد بوده که با نوسان مثبت اندکی در همان محدوده معرفی شده ، نوسان می کند. ایران خودرو ٣۶۵ تومانی با نوسان منفی مواجه شده و برای کسب بازدهی باید منتظر طی پروسه میان مدت معرفی شده بود. بانک ملت نیز نوسان خاصی را تجربه نکرده و در همان محدوده قیمتی معرفی شده قرار دارد. فولاد مبارکه ١۴٠٠ تومانی نیز در همان محدوده قیمتی توصیه شده ، همچنان موقعیت خرید دارد. چادرملو ١٩٠٠ تومانی توانست کمی نوسان مثبت را تجربه کرده و حرکت مثبتی به نسبت قیمت مورد نظر خرید داشته باشد. سرمایه گذاری ساختمانی نوین به عنوان تک سهم پرریسک معرفی شده در قیمت های ١٨٠٠ تومان بازدهی قابل توجه بیش از ٢٠ درصدی را طی یک هفته داشته و با صف خرید همراه شده و به رشد خود ادامه می دهد. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی خرید واحدهای سرمایه گذاری ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان (ارمغان) توصیه شده بود که با توجه به درآمد ثابت بودن نوع صندوق ، نوسان هر واحد سرمایه گذاری آن مثبت و صعودی بوده است. توضیح این که بیشتر سهم های معرفی شده بنیادی بوده و برای کسب بازدهی از آن ها باید در انتظار طی پروسه میان مدت اعلامی بود.