یک سهم معدنی به دلیل وضعیت بنیادی عالی خود و افزایش شدید نرخ محصولاتش در راستای افزایش نرخ محصولات فولادی و سه دلیل دیگر در موقعیت سود سازی بالایی قرار داشته و سیگنال خرید صادر کرد...