مرور سرنوشت پیشنهادهای هفته قبل : بانک تجارت ٣٧٠ تومانی به عنوان گزینه اول کم ریسک معرفی که هم اکنون در قیمت های ٣٩٠ تومان قرار دارد ، لکن قیمت ٣٧٠ تومانی را به خود ندید. چادرملو با نزدیک شدن به محدوده ١٩۵٠ تومانی توصیه شده ، در موقعیت خرید قرار گرفته است. سرمایه گذاری امید که در قیمت های ٣۵٠٠ تومان پیشنهاد شده بود در قیمت های ٣٩٠٠ تومان قرار دارد و تا نزدیکی سطح پیشنهاد شده برای خرید پیش رفت. فولاد کاوه که در قیمت های ١٩٠٠ تومان برای خرید توصیه شده بود ، با صف خرید در قیمت های بالای ٢٢٠٠ تومان قرار دارد. ایران خودرو با نوسان بیش از ١٠ درصدی در قیمت های بالای ۴٠٠ تومان قرار گرفته است. شیشه‌ قزوین‌ ٨٢٠ تومانی هم با صف خرید سنگین به صعود خود به سمت تارگت تعیین شده به عنوان گزینه پرریسک ادامه می دهد.این سهم در هفته گذشته بیش از ۶ میلیون برگه معامله شد. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق س بذر امید آفرین-سهام در نرخ ١١٣٢۴ تومان معرفی شده بود که اینک قیمت هر واحد سرمایه گذاری این نهاد مالی ١١۵۶۶ تومان است.