شرکت مس سرچشمه پس از شکست روند نزولی خود در یک کانال صعودی با شیب ملایم در حال حرکت بوده و در حال حاضر محدوده ٨۴٢٢ ریال محدوده حمایتی سهم است و اولین مقاومت سهم محدوده ١٠٠٠٠ ریال است...