بعد از عبور از سقف ٧٢٠٠ دلار، مهمترین مقاومت قیمت محدوده ٨٠٠٠ تا ٨٢٠٠ دلار است که انتظار داریم باعث اصلاح قیمت شود. وجود واگرایی بین اندیکاتور و قیمت، احتمال اصلاح قیمت را تقویت می کند. مهمترین حمایت فعلی ٧٢٠٠ دلار است...