طی اسفند ماه با انتشار اخبار مربوط به واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و رفع موانع تولید، شاهد انتشار اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال مبنی بر عرضه سهام شرکت‌های سرمایه پذیر از سوی بانک‌ها بودیم که این موضوع .......