در خصوص فعالیت شرکت لازم به ذکر است بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال، فعالیت شرکت از تاریخ ٢٠ آبان ماه تا ٣ آذر به دلیل کسری موجودی مواد اولیه و نبود نهاده ذرت متوقف بوده است. به همین علت مجموع تولیدات طی آبان ماه با کاهش ........