روز سه‌شنبه نمادهای گروه پالایشی سنگین عرضه شدند اما تحرکات مثبت اصفهانی‌ها در بازار چهارشنبه و همچنین افزایش تقاضا در شراز و شاوان موجب شد تا بازار به تداوم روند صعودی در پالایشی‌ها امیدوار باشد. در این گروه شپنا با گذر از ایستگاه ١.٨٠٠ تومانی به سمت کانال ٢.٠٠٠ تومانی گام بر می‌دارد. در این سهم باری دیگر بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدی شده و تحرکات مثبت در همین راستا است. در شتران هم تقریبا وضعیت به همین شکل است. این پالایشگاه فعلا تا ارتفاع ...