بازار روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص ساز گروه فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، شاهد افزایش هیجانات و آغاز معاملات اکثر نمادها به صورتی متعادل بودیم چنانکه......