نمادهای گروه زراعت و دامداری تحت تاثیر ۴ عامل، حضور بازارگردان، افزایش دامنه نوسان، اصلاح جدی اخیر و البته رشد نرخ شیرخام تا سطوح ۴.۵٠٠ تومانی مورد توجه هستند. جالب است بدانید که در این بین برخی از نمادها به سقف مرداد ماه نزدیک شده و یا در حال گذر از آن می‌باشند. به عنوان مثال زشگزا سقف قبلی خود را پس گرفته است. تلیسه برای امروز به سقف تاریخی می‌رسد. زبینا نیمی از مسیر ریزش را جبران کرده است. زقیام برای ...