در نمودار خام و در چارچوب زمانی هفتگی قیمت سهم مقاومت مهمی حوالی ١۵٠٠ تومان داشت که اکنون تبدیل به سطح حمایتی شده است...

تحلیل تکنیکال پشم شیشه ایران - کپشیر :

 

در نمودار خام و در چارچوب زمانی هفتگی قیمت سهم مقاومت مهمی حوالی 1500 تومان داشت که اکنون تبدیل به سطح حمایتی شده است. در حال حاضر پس از شکست این محدوده مقاومتی ، سطح مذکور تبدیل به حمایت مهمی برای سهم شده است. انتظار می رود از همین حوالی شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت باشیم. مقاومت های پیش روی قیمت به ترتیب محدوده 2000 تومان و 2800 تومان می باشد.