شرکت پالایش نفت اصفهان پس از رسیدن به حمایت بلندمدتی خود با افزایش تقاضا مواجه شد و با شکست روند نزولی کوتاه مدتی خود در محدوده ١۵٢٠٠ ریال توانست قدرت صعودی خود را بیشتر کند. سهم در حال رسیدن به محدوده مقاومتی مهم در محدوده ١٩۶٠٠ ریال بوده و انتظار می رود...