طی معاملات امروز نیز با افزایش تقاضا در بازار، معاملات اکثر نمادها در بازه‌های مثبت و حتی صف‌های خرید آغاز شد چنانکه با شروع معاملات نمادهای بزرگ و شاخص ساز در بازه مثبت و صف‌های خرید، شاخص کل نیز با روندی صعودی و مثبت کار خود را آغاز نمود. در نیمه دوم بازار اما ........