مس ٧٢٠٠ دلاری سرب ٢٠٠٠ دلاری و سکه ای که از سکه افتاد... چه اهدافی در انتظار شاخص بورس ، اونس طلا ، نفت و دلار است؟