به منظور محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های بورسی و با توجه به معاملات سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار، از قیمت سهام این شرکت‌ها در تاریخ ١ آذر ماه استفاده شده است که از این محل NAV خالص هر سهم ١٩١٨٣ ریال برآورد شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی .......