قیمت طلا در چهار ماه اخیر با شیب ملایم کاهش یافته و از اوج تاریخی خود یعنی ٢٠۶٠ دلار در ابتدای ماه آگوست به ١٨٧٠ دلار در هر اونس رسیده است. در این دوره عده زیادی دچار زیان شده اند. در نظرسنجی این هفته کیتکو تحلیلگران و سرمایه گذاران، درباره جهت حرکت بازار ..