در گروه خودرویی فشار عرضه بیش از سایر صنایع است؛ چراکه ٣ نماد خپارس، خساپا و خودرو بازدهی خوبی در کوتاه‌مدت ثبت کرده‌اند. بنابراین اصلاح قیمت علی‌الخصوص در نمادهای یاد شده منطقی به نظر می‌رسد. نکته مهم اینکه، محرک اخیر خودرویی‌ها برای تغییر روند، رسیدن خبر افزایش سرمایه خپارس بود. به نظر زامیاد هم می‌تواند چنین برنامه‌ای در دستور کار داشته باشد. بنابراین ...