طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته نیز ناشی از عدم فروپاشی صف‌های خرید در ساعات پایانی روز معاملاتی قبل و با توجه به انتشار اخبار و سیگنال‌های مثبت برای بازار، در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار تقاضا و تشکیل صف‌های خرید بودیم چنانکه .........